Inwoners Myanmar

Myanmar heeft ongeveer 48 miljoen inwoners. Het land is 676.578 vierkante kilometer groot en is daarmee groter dan Thailand. Dit terwijl Thailand 69 miljoen inwoners heeft. Myanmar is ook één van de dunst bevolkte landen in Azië, er leven hier zo’n 78 mensen per vierkante kilometer. Ter vergelijking; in Nederland zijn dat er 449. Een ander groot verschil met Aziatische landen is het feit dat inwoners van Myanmar nog niet naar de grote steden trekken. Zo’n 33% woont in grote steden waarvan Yangon en Mandalay de drukste steden zijn. Ruim drie kwart van de bevolking leeft nog van de landbouw.

InwonersMyanmar heeft een relatief jonge bevolking. Dit komt ook door de lage levensverwachting van de mensen. De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Myanmar is 60 jaar. De inwoners van Myanmar zijn rustige, bescheiden en vriendelijke mensen. De bevolking van Myanmar is onder te verdelen in acht groepen. Dit zijn Bamar, Karen, Mon, Shan, Arakanees , Chinees, Kachin en Kayin. Binnen deze acht groepen erkend de regering 67 etnische groepen.

De Bamar groep is met ruim 60% de grootste en ook de meest bekende. De Bamar bevolking worden ook wel Birmanen genoemd. Hier komt ook de naam Birma vandaag, de oude naam van het land. Als je leest over Birmanen doelt men op de Bamar bevolkingsgroep. Heeft met het over Birmezen doelt men op de gele bevolking van Myanmar. De meeste Birmanen wonen in de regio van de grote(re) steden als Yangon, Mandalay, Bago of de Irrawaddy rivier. De Bamar bevolking komen oorspronkelijk uit het zuidwesten van China en zijn aanhanger van het boeddhisme. De Bamar hebben een grote invloed in het leger en regering. Ze proberen hun cultuur op te leggen aan de minderheden in Myanmar.

De Karen worden ook wel Kayin genoemd. Ze vormen slechtst 8% van de bevolking en zijn daarmee de grootste etnische groep na de Bamar. De meeste Karen wonen in de deelstaat Kayin, in de delta van de Ayeyarwady. De namen van de regio´s komen ook vaak overeen met de bevolking die er leeft. De Karen zijn al meer dan 60 jaar in een groot conflict met het leger dat gestuurd wordt door de Bamar.

Inwoners2De Mon groep woont voornamelijk in het zuiden van Myanmar. Ze vormen slechts zo´n 2% van de totale bevolking maar zijn wel de oudste bewoners van Myanmar. Ze zijn de grondlegger van de cultuur in Myanmar. Na de komst van andere bevolkingsgroepen. Ze hebben zich in de loop der jaren vermengd met andere bevolkingsgroepen en zijn bijna niet meer te onderscheiden.

Als toerist zal je het verschil in uiterlijk bijna niet zien. De grootste verschillen zitten hem voornamelijk in de regio waarin de groepen wonen. Hoewel bijna alle groepen zich hebben aangepast aan het leven in Myanmar heeft bijna elke bevolkingsgroep zijn eigen traditionele feesten.